Projekt

Teema : Koolipuhveti asukoht
Probleem:  Koolipuhvet on kooli sööklas ja see on probleemiks, sest suuremad klassid võivad olla söökla järjekorras ja tulevad algklassist lapsed ja siis läheb söökla kitsaks ja mõned lapsed lihtsalt teevad söökla järjekorra liiga pikaks ja pärast peavad suuremad ootama kaua ja võivad hilineda tundi.
Eesmärk: Lahendada see probleem ja küsida kellele on see probleemiks.
Valim: Pärnu Vanalinna Põhikooli 5.-9. klassi õpilased
Ajakava: 30. okt. - projekti teemaja valimi fikseerimine
 13.nov. -küsitlus valmis ;
30.nov. - küsitluse läbiviimine:
11dets projekti kokkuvõte analüüs ettepanekud


Küsitlus 

Minu projekti teema oli Puhveti Asukoht ja minu küsimustele vastas 33 õpilast.
Analüüs:
Esimene küsimus oli mitmendal vahetunnil käid söömas ja sain teada et 75,8% õpilastest käib 3 vahetunni ajal ja 24,2% 4 vahetunnil.  Sain teada et enamus õpilastest käivad kolmandal vahetunnil söömas, ehk nad võivad olla 5 kuni 7 klass.
 Teiseks küsisin kui tihti käib keegi puhvetis ja sain teada, et puhvetis käiakse siis kui on raha, või paar korda nädalas. Oli ka neid keda see küsimus huvi ei pakkunud. Sellega sain teada millal käiakse puhvetis.
Kolmandaks küsisin kas ollakse rahul puhveti asukohaga ja sain teada, et vähemalt 70% inimesed ei ole selle asukohaga rahul kuna seal on kitsas ja seal on halb olla ja see on söökla juures, aga umbes 30% inimestest olid sellega rahul. Sain teada et ei olda rahul kuna puhvetis on kitsas ja see on sööklaga samas kohas.
Neljandaks küsisin kui saaksid muuta puhveti asukohta siis kus see oleks ja paljud ütlesid et see võiks olla kuskil keldri korrusel mõned aga ütlesid et see  võib jääda sinna kus ta praegu on. Mina sain teada et puhveti asukoht võiks olla kusagil keldri korrusel mitte sööklas.
Viiendaks küsisin kas inimestele on see probleem et kooli puhvet on sööklas ja sain teada et  45,5% inimestest arvab et see  ei ole probleemiks, aga 54,5% arvas et on. Sain teada et paljudele ei meeldi et puhvet ja söökla on samas kohas ja kõrvuti.
Kuuendaks tahtsin teada inimeste hinnangut puhveti asukohast  hinde 1 andsid  5 inimest, hinde 2 6 inimest, hinde 3 mida oli siis kõige rohkem valitud  oli 12 inimest, hinde 4  7 inimest ja hinde 5 andsid  3 inimest.Sain teada et keskmine hinne puhveti asukohale on hinne 3 mis siis ei ole just kõige parem.
Kokkuvõte : Minu küsimustikule vastas 33 inimesti mida oleks võinud olla natukene rohkem, aga ise olen rahul. Minu küsimustik oli kooli puhveti asukohast ja sain teada et üle poole inimestele on probleemiks puhveti asukoht, aga alla poole inimestele mitte. Tahtsin teada kuhu võiks tulla kooli puhvet ja paljud ütlesid et  see võiks olla keldri korrusel kus vanasti. Olen ise väga rahul oma küsitlusega ja ka vastustega mis vastati.
Ettepanekud : Minu ettepanekud on, et puhveti asukoht võiks olla kusagil mujal näiteks keldri korrusel nagu paljud inimesed soovitasid seda kohta.  Samas võib olla puhveti asukoht kusagil mujal.
Koolis võiks olla kusagil soovituskast kus saavad kõik õpilased öelda kuhu võiks tulla uus koolipuhveti asukoht.

2 kommentaari:

  1. Küsitlusest: alati tuleks võimalusel eeliustada valikvastuseid vaba vastuse ees, nt "Kui tihti käid koolipuhvetis?" võiks olla valikvastustega; 3. ja viimane küsimus sisult samad'; lõppu lisa veel vaba vastusega küsimus "Mida soovid lisada?"

    VastaKustuta